งานเทศกาลกินเจ ประจำปี ๒๕๕๖ อำเภอระโนด

    2013-10-09 16:26:59
    เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๑๕ น. นายนวพล บุญญามณี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี ๒๕๕๖ ที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลระโนด โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตันธนกุล นายกเทศมนตรี ตำบลระโนด เป็นประธานในการจัดงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าอาหารเจและเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้