การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น ๔ อบจ.สงขลา

    2013-10-09 13:54:52
    วันที่ 9 ตุลาคม 2556  เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์  บุญญามณี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ หัวหน้าฝ่ายฯ ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น ๔  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา