พิธีเปิดโครงการ Beach For Life ปี 2 "พลังเยาวชนจัดการชุมชนเรียนรู้หาดสมิหลา"

    2013-10-08 15:11:34
    ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Beach For Life ปี 2 "พลังเยาวชนจัดการชุมชนเรียนรู้หาดสมิหลา" ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธสงขลา