พิธีเปิดสถาบันดนตรี เคพีเอ็น หาดใหญ่ (KPN) ณ โรงแรมลีการ์เด้นพล่าซ่า หาดใหญ่

    2013-10-08 14:33:48
    เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันดนตรี เคพีเอ็น หาดใหญ่ (KPN)  ณ โรงแรมลีการ์เด้นพล่าซ่า หาดใหญ่