พิธีเปิดโครงการตลาดกลางออนไลน์ “Songkhla Online Market” ณ โรงแรมมายเฮาส์ หาดใหญ่

    2013-10-08 14:30:03
    เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดกลางออนไลน์ “Songkhla Online Market” ณ โรงแรมมายเฮาส์ หาดใหญ่