พิธีเปิดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน(มหาลัยชีวิต) ณ โรงแรมลีการ์เด้นพล่าซ่า หาดใหญ่

    2013-10-08 14:24:47
    เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน(มหาลัยชีวิต) ณ โรงแรมลีการ์เด้นพล่าซ่า หาดใหญ่