การรับมอบโอนแพขนานยนต์ (มูลค่า 19 ล้านบาท)

    2013-10-08 14:07:07
    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 18.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับมอบโอนแพขนานยนต์ (มูลค่า 19 ล้านบาท) ณ บริเวณท่าเทียบแพขนานยนต์ จังหวัดสงขลา