นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลถือศีลกินเจ

    2013-09-30 13:58:03
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลถือศีลกินเจในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ เทศบาลนครสงขลา ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมสวนหมาก สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวฯ ซึ่งจัดขึ้นที่สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ หน้าห่งเซียเซี่ยงตึ่ง หาดใหญ่ สำนักขามด่านนอก รวมทั้งพื้นที่อำเภอระโนด และอีกในหลายๆพื้นที่ในจังหวัดสงขลา