นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามดูโครงการขุดลอกคูคลองระบายน้ำ

    2013-09-30 13:49:08
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รองนายกฯ สมาชิกสภาอบจ.สงขลา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง พร้อมสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามดูโครงการขุดลอกคูคลองระบายน้ำ เหมืองยืมซอย 1 ขวา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด โดยมีระยะทาง 3500 เมตร ซึ่งการดำเนินงานข้างต้นถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่จะถึงอีกไม่ถึงเดือนข้างหน้า ซึ่งจะเข้าสู่ฤดูมรสุม และเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ปลูกพืชผลด้านการเกษตร