นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

    2013-09-26 10:36:16
    เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม CONFERENCE  ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุรพล พนัสอำพล เป็นประธานในการประชุมฯ ทั้งนี้มีเรื่องที่ต้องพิจารณาหารือเกี่ยวกับประเด็นการขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในระดับประเทศ และเรื่องนโยบายแนวทางการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขั้นภายในจังหวัดสงขลา ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เสนอข้อคิดเห็นในเรื่องการคัดเลือก สรรหานักกีฬา เพื่อที่จะได้นักกีฬาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน นั่นคือ การที่ไม่เห็นพรรคพวก หรือมีเด็กฝาก เพื่อที่จะยกระดับให้เป็นกีฬาอาชีพในอนาคต เพราะวันนี้เราต้องทำกีฬาให้เป็นอาชีพ ถ้าเด็กมีพรสวรรค์ในด้านกีฬาเราก็สามารถทำให้เป็นอาชีพได้ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือมวย