นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ เพื่อจะทำการก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอบางกล่ำ

    2018-06-06 10:06:48
    5 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาอบจ.สงขลา เขตบางกล่ำ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ เพื่อจะทำการก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอบางกล่ำ ให้เป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์