อบจ.สงขลา รับรางวัลเลิศรัฐ จากโครงการ เครือข่ายร่วมสานพลังใจ ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

    2020-09-16 13:53:02
    วันที่ 16 กันยายน 2563 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยที่รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงาน ที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ และมีความเป็นเลิศ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้พิจารณามีมติให้มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินการ ที่เป็นเลิศในด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ จากโครงการ "เครือข่ายร่วมสานพลังใจ ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง"