ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นเเบบ

    2020-09-21 10:58:55
    วันที่ 18 กันยายน 2563 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นเเบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา