ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการตกแต่งภายในและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา

    2020-09-21 11:06:27
    วันที่ 18 กันยายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการตกแต่งภายในและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามปัญหา และอุปสรรค น้ำรั่ว รายงานความก้าวหน้าโครงการตกแต่งภายในและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา