ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมาบบัว ตำบลท่าบอน – บ้านขี้นาก ตำบนแดนสงวน อำเภอระโนด

    2020-09-21 11:11:08
    วันที่ 18 กันยายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมาบบัว ตำบลท่าบอน – บ้านขี้นาก ตำบนแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0056 และป้ายสัญญาณจราจร ป้ายบอกทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สงขลา ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้าน และผู้ที่สัญจรผ่านถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวก และลดอุบัติเหตุ และความสูญเสียจากการใช้รถใช้ถนน