ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา ร่วมแถลงข่าวงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์หาดใหญ่ ประจำปี 2563

    2020-09-21 11:14:35
    วันที่ 19 ก.ย. 63 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์หาดใหญ่ ประจำปี 2563 (Hatyai Moon Festival 2020) ที่โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการแถลงข่าว นายหม่า ฟ่ง ซุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา กล่าวสนับสนุนการจัดงาน พร้อมด้วย นายพิชัย วัฒนะพยุงกุล ประธานการจัดงาน และภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ มณฑลทหารบกที่ 42 , สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ , เทศบาลนครหาดใหญ่ , สมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา , สมาคมร่วมใจสามัคคีธรรม (โผว้ล้งหาดใหญ่) , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา รวมทั้งผู้ที่สนใจ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ การจัดงาน "อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์หาดใหญ่ ประจำปี 2563" กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 กันยายน-2 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟ ถนนธรรมนูญวิถี-นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา