ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "วาดสงขลา ครั้งที่ 2"

    2020-09-21 12:08:02
    วันที่ 19 กันยายน 2563 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "วาดสงขลา ครั้งที่ 2" โดยมี นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีนครสงขลา และ อาจารย์สุบิน เมืองจันทร์ กล่าวรายงาน ณ โรงสีเเดง หับ โห้ หิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา