นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของสนามกีฬากลางประจำอำเภอระโนด

    2018-06-06 10:07:36
    5 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของสนามกีฬากลางประจำอำเภอระโนด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง พร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ที่ได้มาตราฐาน โดยเป็นสนามที่สามต่อจากสนามกีฬาอำเภอนาทวี และสนามกีฬาอำเภอสะเดา ขณะนี้สนามกีฬาอำเภอระโนด ได้รับการรับรองจาก พล.ต.ต สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าเป็นสนามที่มีลู่วิ่งยางสังเคราะห์ที่ได้มาตราฐานสากล และสามารถที่จะใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาในระดับประเทศได้