ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

    2020-09-22 15:24:37
    วันที่ 22 กันยายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา โครงการจัดทำแผนงาน/โครงการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม แอนด์ รีสอร์ท ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา