ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

    2020-09-25 09:40:45
    วันที่ 23 กันยายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต พิชิตยาเสพติด) ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา โดยการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อมีอาชีพแล้ว ผู้เข้าอบรมก็จะสามารถดำรงชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดอีกต่อไป