ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสนามกีฬาติณสูลานนท์

    2020-09-25 09:43:21
    วันที่ 23 กันยายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสนามกีฬาติณสูลานนท์ เพื่อมอบนโยบายในด้านการรักษาความปลอดภัยภายในสนาม และการดูแลต้นไม้ และภูมิทัศน์ภายในสนามฯ ให้เรียบร้อยและสวยงาม เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย สงขลาเมืองกีฬา