ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

    2020-09-27 19:37:45
    วันที่ 25 กันยายน 2563 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โดยมีนายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมฯ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา (กกต.สงขลา)