ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2020-09-27 19:38:23
    วันที่ 25 กันยายน 2563 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา