ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารการเรียนรู้การจัดการสุขาภาวะชุมชนตำบลท่าข้าม

    2020-09-27 19:39:13
    วันที่ 25 กันยายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารการเรียนรู้การจัดการสุขาภาวะชุมชนตำบลท่าข้าม ณ ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา