ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม

    2020-09-27 19:39:55
    วันที่ 25 กันยายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม และกล่าวปิดโครงการอบรมโครงการพัฒนาระบบการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรับรู้บกพร่องระยะเเรก(MCI)(Smart brain clinic ) ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา