ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ตรวจโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลด์คอนกรีต สายบ้านเขารูปช้าง- บ้านต๊ะโล๊ะ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา

    2020-09-28 16:17:54
    วันที่ 28 กันยายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลด์คอนกรีต โดยใช้วิธี Pavemant In n Place Recyding สายบ้านเขารูปช้าง- บ้านต๊ะโล๊ะ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา