ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมวันพลเมืองสงขลา ปี 63

    2020-09-29 16:31:13
    วันที่ 29 กันยายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมวันพลเมืองสงขลา ปี 63 และร่วมเสวนา ห้องย่อย สังคมเป็นสุข ณ ห้องเพิ่มพูน โรงแรมเบญจพรแกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา