รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการอบจ. ครั้งที่ 9/2563

    2020-09-29 20:48:22
    วันที่ 29 กันยายน 2563 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา