ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

    2020-10-02 14:22:03
    วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าทีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา