ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานพิธีเปิด การจัดงานประเพณีลากพระ ประจำปี 2563

    2020-10-05 11:25:29
    วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าทีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด การจัดงานประเพณีลากพระ ประจำปี 2563 โดยมี นายขนบ แท่นประมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา