ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลากพระ เทศบาลตำบลระโนด ประจำปี 2563

    2020-10-05 11:25:57
    วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลากพระ เทศบาลตำบลระโนด ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา