ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลา

    2020-10-07 14:50:47
    วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลา เพื่อการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 13/2563 ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการฯ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา