ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุม ในการกำหนดจัดงานกิจกรรมเดิน-วิ่ง SONGKHLA TICON RUN 2020

    2020-10-08 12:38:36
    วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายนรเศรษฐ์ ชาลปติ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุม ในการกำหนดจัดงานกิจกรรมเดิน-วิ่ง SONGKHLA TICON RUN 2020 ซึ่งขอใช้สถานที่สำหรับจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง SONGKHLA TICON RUN 2020 ในวันที่อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 04.00 น.- 09.30 น.) ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา