ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.สงขลา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2563

    2020-10-12 09:36:33
    วันที่ 10 ตุลาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2563 โดยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานฯ ณ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา