ปลัดอบจ.จังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา ได้ให้ ผู้จัดการศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสงขลา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เข้าพบ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

    2020-10-12 10:55:50
    12 คุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้ นายอาณัฐชัย บุญชู ผู้จัดการศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสงขลา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เข้าพบ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่