รองปลัด อบจ.สงขลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    2020-10-12 11:16:29
    วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางหิรัญญา ศรีปานแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายโชคชัย แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นประธานในพิธีฯ ณ มณฑลพิธี หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ