ปลัดอบจ.สงขลา รองปลัดอบจ.สงขลา พร้อมด้วย ผอ.กอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

    2020-10-12 14:53:39
    11 คุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางหิรัญญา ศรีปานแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผอ.กอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ร่วมกับภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน และประชาชนในตำบลนาทับ ณ วัดนาเจริญ (วัดนาทับ) ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานอุปถัมภ์องค์กฐิน ซึ่งถือเป็นวันทอดกฐินเป็นประจำทุกปี หลังจากออกพรรษา เริ่มตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง เป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธทุกผู้ทุกนาม ที่ได้ยึดถือและปฏิบัติกันมายาวนาน โดยในปีหนึ่งจะมีการทอดกฐินได้เพียงครั้งเดียว จึงถือเป็นทานพิเศษในพุทธศาสนา เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย สร้างความรักความสามัคคีในชุมชน