ปลัดอบจ.สงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายก อจบ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2020-10-15 09:17:16
    วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินการองค์การบริหารจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา