ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.สงขลา นำคณะข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

    2020-10-15 10:43:57
    วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 06.30 น. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา