ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

    2020-10-15 10:46:16
    วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เวลา 08.15 น. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา