นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับภาคีคนรักเมืองสงขลา

    2018-06-07 15:38:16
    6 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับภาคีคนรักเมืองสงขลา โดยคุณรังษี รัตนประการ คุณชนินทร์สาครินทร์ อ.สืบสกุล ศรีสุข และดร.จเร สุวรรณชาต ในโอกาสเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ ในการร่วมผลักดันการทำสงขลา ให้เป็นเมืองมรดกโลก และในเรื่องของการเตรียมการต้อนรับคุณใหม่ สิริกิติยากร เจนเซน ซึ่งจะมาเยือนจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561