ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การติดตั้งเสาไฟฟ้าจำนวน 102 ต้น

    2020-11-10 10:57:03
    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ. พร้อมทั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ และตัวแทนภาคประชาคม ลงพื้นที่ตรวจระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การติดตั้งเสาไฟฟ้าจำนวน 102 ต้น และงานตีเส้นจราจร ถนนสายติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา