ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ หม่า ฟ่ง ซุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงชลา

    2020-11-13 13:22:47
    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ หม่า ฟ่ง ซุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงชลา เนื่องในโอกาส ฯพณฯ หม่า ฟ่ง ซุน เป็นเกียรติมอบเตียงผู้ป่วยให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้จาก 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา ณ โถงชั้น 1 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การมอบเตียงผู้ป่วยในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ดูแลผู้ป่วย ได้รับความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากเตียงผู้ป่วยสามารถช่วยให้ได้รับความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น และจะนำไปสู่การช่วยบำบัดฟื้นฟูความพิการ ให้สามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้อีกครั้ง