ว่าที่ร้อยตรี ดร. จีรทีปต์ ช่วยคง เป็นตัวแทน ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563

    2020-11-25 16:00:08
    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร. จีรทีปต์ ช่วยคง เป็นตัวแทน นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563 ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงเรีบนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา