ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา

    2020-11-25 16:00:32
    วันที่ 25 พฤศจิกายน. 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา