ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2020-11-26 10:57:05
    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณารายงานการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักการช่าง