ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานปรับปรุงบ้านศัทธา

    2020-11-26 19:31:16
    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานปรับปรุงบ้านศัทธา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ