ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนรถแห่รณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2020-11-30 14:58:21
    วันที่ 30 พฤศิกายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนรถแห่รณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา