ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (Mou) ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ

    2020-11-30 14:59:44
    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (Mou) ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ เรื่อง การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและ ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน (Smile Service For All songkhla) โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน ณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา