รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา ครั้งที่ 11/2563

    2020-11-30 15:11:34
    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายวงศกร นุ่นชูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา